Cách chọn chiều rộng của màng địa kỹ thuật HDPE

21-06-2022

Cách chọn chiều rộng của màng địa kỹ thuật HDPE?


Các nghiên cứu nước ngoài có liên quan đã chỉ ra rằng chiều rộng của màng HDPE tăng lên trong khi mối hàn giảm. Nó cũng là một công trình chống thấm.

PE Geomembrane


Dự án mang lại hai điều kiện thuận lợi khác. Một là nó có thể làm giảm sự mất lòng trong quá trình thi công hàn. Ví dụ, màng HDPE rộng 8m so với màng HDPE rộng 7m, tỷ lệ hao hụt lý thuyết có thể giảm 14%, có lợi cho việc giảm chi phí kỹ thuật; một điểm nữa là do các đường hàn giảm nên thời gian hàn và nhân công cũng sẽ giảm, do đó có thể giảm thời gian thi công của dự án và chi phí nhân công tương ứng.


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật