Geocell

 • Tế bào địa lý kéo dài không đục lỗ

  Tế bào địa lý kéo dài không đục lỗ

  Geocell là một loại vật liệu địa tổng hợp mới, và nói chung là một tấm polymer cao phân tử, có cấu trúc mạng ba chiều với liên kết đinh tán hoặc hàn siêu âm.
  Geocell sở hữu các đặc tính chống lão hóa, kháng axit và kiềm, đồng thời có khả năng hạn chế bề mặt tốt để cố định đất và việc lắp đặt hoàn thiện dễ dàng và nhanh chóng.

  Email Chi tiết
 • Dự án kỹ thuật Geocell

  Dự án kỹ thuật Geocell

  Geocell là một loại vật liệu tổng hợp địa kỹ thuật mới, và nói chung là một tấm polymer, có cấu trúc mạng ba chiều với liên kết đinh tán hoặc hàn siêu âm.
  Geocell sở hữu các đặc tính chống lão hóa, kháng axit và kiềm, và có khả năng hạn chế phụ thông minh để cố định đất, dễ dàng và nhanh chóng để hoàn thành lắp đặt và xây dựng, và đặc biệt áp dụng cho các dự án kỹ thuật.

  Email Chi tiết
 • Geocell đục lỗ đen

  Geocell đục lỗ đen

  Geocell là một loại vật liệu tổng hợp địa kỹ thuật mới, và nói chung là một tấm polymer, có cấu trúc mạng ba chiều với liên kết đinh tán hoặc hàn siêu âm.
  Geocell sở hữu các đặc tính chống lão hóa, kháng axit và kiềm, và có khả năng hạn chế phụ thông minh để cố định đất, và dễ dàng và nhanh chóng để hoàn thành lắp đặt và xây dựng.

  Email Chi tiết
 • Geocell không đục lỗ

  Geocell không đục lỗ

  Geocell là một loại vật liệu tổng hợp địa kỹ thuật mới, và nói chung là một tấm polymer, có cấu trúc mạng ba chiều với liên kết đinh tán hoặc hàn siêu âm.
  Geocell sở hữu các đặc tính chống lão hóa, kháng axit và kiềm, và có khả năng hạn chế phụ thông minh để cố định đất, và dễ dàng và nhanh chóng để hoàn thành lắp đặt và xây dựng.

  Email Chi tiết
 • Kéo dài Geocell đục lỗ

  Kéo dài Geocell đục lỗ

  Geocell là một loại vật liệu tổng hợp địa kỹ thuật mới, và nói chung là một tấm polymer, có cấu trúc mạng ba chiều với liên kết đinh tán hoặc hàn siêu âm.
  Geocell sở hữu các đặc tính chống lão hóa, kháng axit và kiềm, và có khả năng hạn chế phụ thông minh để cố định đất, và dễ dàng và nhanh chóng để hoàn thành lắp đặt và xây dựng.

  Email Chi tiết
 • Geocell được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

  Geocell được tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng

  Geocell là một loại vật liệu tổng hợp địa kỹ thuật mới, và nói chung là một tấm polymer, có cấu trúc mạng ba chiều với liên kết đinh tán hoặc hàn siêu âm.
  Geocell sở hữu các đặc tính chống lão hóa, kháng axit và kiềm, và có khả năng hạn chế phụ thông minh để cố định đất, và dễ dàng và nhanh chóng để hoàn thành lắp đặt và xây dựng.

  Email Chi tiết
 • Kết cấu Geocell

  Kết cấu Geocell

  Geocell là một loại vật liệu tổng hợp địa kỹ thuật mới, và nói chung là một tấm polymer, có cấu trúc mạng ba chiều với liên kết đinh tán hoặc hàn siêu âm.
  Geocell sở hữu các đặc tính chống lão hóa, kháng axit và kiềm, và có khả năng hạn chế phụ thông minh để cố định đất, và dễ dàng và nhanh chóng để hoàn thành lắp đặt và xây dựng.

  Email Chi tiết
 • Geocell HDPE

  Geocell HDPE

  HDPE geocell là một loại vật liệu tổng hợp địa kỹ thuật mới, được làm từ polyetylen mật độ cao và có cấu trúc mạng ba chiều với liên kết đinh tán hoặc hàn siêu âm.
  Geocell sở hữu các đặc tính chống lão hóa, kháng axit và kiềm, và có khả năng hạn chế phụ thông minh để cố định đất, và dễ dàng và nhanh chóng để hoàn thành lắp đặt và xây dựng.

  Email Chi tiết
 • Geocell - Chống lão hóa và kháng axit và kiềm

  Geocell - Chống lão hóa và kháng axit và kiềm

  Geocell là một loại vật liệu tổng hợp địa kỹ thuật mới, và nói chung là một tấm polymer, có cấu trúc mạng ba chiều với liên kết đinh tán hoặc hàn siêu âm.
  Geocell sở hữu các đặc tính chống lão hóa, kháng axit và kiềm, và có khả năng hạn chế phụ thông minh để cố định đất, và dễ dàng và nhanh chóng để hoàn thành lắp đặt và xây dựng.

  Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật