Geogrid

 • Hợp chất thép-nhựa Geogrid

  Hợp chất thép-nhựa Geogrid

  Geogrid hợp chất là một vật liệu gia cố chất lượng cao mới được làm từ sợi nhựa bằng cách đan sợi dọc sau khi xử lý ngâm tẩm đặc biệt.
  Trong các ứng dụng, geogrid hỗn hợp cho thấy ái lực lớn với đất hoặc sỏi, và đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường độ bền cắt, tính toàn vẹn và khả năng chịu lực của đất.

  Email Chi tiết
 • Biaxial Geogrid với độ bền tốt

  Biaxial Geogrid với độ bền tốt

  Geogrid do Jiantong sản xuất có độ cứng tuyệt vời, độ ổn định khẩu độ và khả năng khóa liên động để gia cố kết cấu của các dự án xây dựng đường.
  Trong các ứng dụng, các sản phẩm geogrid hai trục cho thấy tính linh hoạt cao trong dự án kỹ thuật đất hoặc sỏi, và đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường độ bền cắt, tính toàn vẹn và khả năng chịu lực của đất.

  Email Chi tiết
 • Biaxial Geogrid kháng axit và kiềm

  Biaxial Geogrid kháng axit và kiềm

  Geogrid do Jiantong sản xuất có độ cứng tuyệt vời, độ ổn định khẩu độ và khả năng khóa liên động để gia cố kết cấu của những con đường trải nhựa và không trải nhựa.
  Trong các ứng dụng, geogrid ba trục cho thấy tính linh hoạt cao trong dự án kỹ thuật đất hoặc sỏi, và đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường độ bền cắt, tính toàn vẹn và khả năng chịu lực của đất.

  Email Chi tiết
 • PP Geogrid

  PP Geogrid

  Geogrid do Jiantong sản xuất được làm từ nguyên liệu nhựa ép đùn cung cấp độ cứng vượt trội, độ ổn định khẩu độ và khả năng khóa liên động và được áp dụng cho gia cố kết cấu của dự án xây dựng đường.
  Trong các ứng dụng, các sản phẩm geogrid cho thấy tính linh hoạt cao trong dự án kỹ thuật đất hoặc sỏi, và đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường độ bền cắt, tính toàn vẹn và khả năng chịu lực của đất.

  Email Chi tiết
 • Bia đen Geogrid

  Bia đen Geogrid

  Geogrid do Jiantong sản xuất được làm từ nguyên liệu nhựa ép đùn cung cấp độ cứng vượt trội, độ ổn định khẩu độ và khả năng khóa liên động và được áp dụng cho gia cố kết cấu của dự án xây dựng đường.
  Trong các ứng dụng, các sản phẩm geogrid hai trục cho thấy tính linh hoạt cao trong dự án kỹ thuật đất hoặc sỏi, và đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường độ bền cắt, tính toàn vẹn và khả năng chịu lực của đất.

  Email Chi tiết
 • PE Geogrid

  PE Geogrid

  Geogrid do Jiantong sản xuất được làm từ nguyên liệu nhựa ép đùn cung cấp độ cứng vượt trội, độ ổn định khẩu độ và khả năng khóa liên động và được áp dụng cho gia cố kết cấu của dự án xây dựng đường.
  Trong các ứng dụng, các sản phẩm geogrid PE cho thấy tính linh hoạt cao trong dự án kỹ thuật đất hoặc sỏi, và đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường độ bền cắt, tính toàn vẹn và khả năng chịu lực của đất.

  Email Chi tiết
 • Geogrid ba trục với tính linh hoạt tốt

  Geogrid ba trục với tính linh hoạt tốt

  Geogrid do Jiantong sản xuất có độ cứng tuyệt vời, độ ổn định khẩu độ và khả năng khóa liên động để gia cố kết cấu của các dự án xây dựng đường.
  Trong các ứng dụng, geogrid ba trục cho thấy tính linh hoạt cao trong dự án kỹ thuật đất hoặc sỏi, và đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường độ bền cắt, tính toàn vẹn và khả năng chịu lực của đất.

  Email Chi tiết
 • Geogrid Uniaxial với độ bền cao và tính linh hoạt tốt

  Geogrid Uniaxial với độ bền cao và tính linh hoạt tốt

  Geogrid do Jiantong sản xuất được làm từ nguyên liệu nhựa ép đùn cung cấp độ cứng vượt trội, độ ổn định khẩu độ và khả năng khóa liên động và được áp dụng cho gia cố kết cấu của dự án xây dựng đường.
  Trong các ứng dụng, geogrid cho thấy ái lực lớn với đất hoặc sỏi, và đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường độ bền cắt, tính toàn vẹn và khả năng chịu lực của đất.

  Email Chi tiết
 • 1
 • 2
 • >
 • tổng số 13 kỷ lục
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật