Shandong Jiantong New Material Technology Group Limited

Tập đoàn công nghệ vật liệu mới Sơn Đông Jiantong, đặt tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, là một tập đoàn chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh vật liệu địa tổng hợp, bao gồm vải địa kỹ thuật địa kỹ thuật, vải địa kỹ thuật tự nhiên, vải địa kỹ thuật composite, màng địa kỹ thuật, màng địa kỹ thuật tổng hợp, vải địa kỹ thuật, lưới địa, địa kỹ thuật , tiền địa chất và các vật liệu địa chất khác.

Về chúng tôi

Shandong Jiantong New Material Technology Group, located in Jinan, Shandong province, is a group specialized in the research and development, manufacturing and sales of geosynthetic materials, including geotextile, geomembrane, geogrid, geocell and other geomaterials.