Shandong Jiantong New Material Technology Group Limited

Tập đoàn công nghệ vật liệu mới Shandong Jiantong, đặt tại Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, là một tập đoàn chuyên nghiên cứu và phát triển, sản xuất và kinh doanh vật liệu địa tổng hợp, bao gồm geomembrane, composite geomembrane, vải địa kỹ thuật, geogrid, geomat, geonet và các vật liệu địa lý khác.

Về chúng tôi

Shandong Jiantong New Material Technology Group, located in Jinan, Shandong province, is a group specialized in the research and development, manufacturing and sales of geosynthetic materials, including geotextile, geomembrane, geogrid, geocell and other geomaterials.