Geomembrane tổng hợp của chúng tôi áp dụng trong lĩnh vực xử lý chất thải

Geomembrane tổng hợp cho lĩnh vực xử lý chất thải phải được xác định kết hợp với cường độ của áp lực nước và các điều kiện ứng dụng như phơi nhiễm vật liệu, độ sâu áp suất chôn lấp, khí hậu và môi trường.

Về mặt độ dày ion, có nhiều yếu tố khác, như địa hình, chất lượng đất, dữ liệu chống thấm, yêu cầu chống thấm, v.v ... của bãi rác thải. 


Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật