JIANTONG là nhà sản xuất / bán buôn hàng đầu về Màng địa kỹ thuật, Vải địa kỹ thuật.

JIANTONG được thành lập vào năm 2009. Nó có hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất địa tổng hợp. JIANTONG chủ yếu sản xuất màng địa kỹ thuật HDPE, màng địa kỹ thuật PVC, vải địa kỹ thuật không dệt, vải địa kỹ thuật dệt, túi địa kỹ thuật, geogrid, túi geotube, ống địa kỹ thuật và các sản phẩm khác. Các sản phẩm của JIANTONG được sử dụng chủ yếu trong các dự án thủy lợi, bảo vệ môi trường, các dự án của thành phố.

Về chúng tôi

Tập đoàn JIANTONG sở hữu hai nhà máy địa tổng hợp, một công ty thương mại xuất nhập khẩu và một công ty xây dựng địa tổng hợp (sản xuất-kinh doanh-xây dựng). Nó có thể cung cấp các giải pháp một cửa cho các dự án.

Tin tức